Privacy Policy van spotonline.nl

Deze Privacy Policy geldt voor iedereen die de website www.spotonline.nl bezoekt (bezoekers) en voor iedereen die een bestelling plaatst bij Spotonline.nl (klanten).

Spotonline vindt het van belang dat zorgvuldig met persoonsgegevens van bezoekers en klanten wordt omgegaan. Spotonline voldoet aan de eisen die de privacywetgeving stelt. In deze privacy-verklaring is te lezen hoe Spotonline dat doet.

1. Contactgegevens van Spotonline

De website www.spotonline.nl staat onder beheer van Spot ICT Oplossingen. Spotonline.nl is een handelsnaam van Spot ICT Oplossingen. Contact opnemen over deze privacy-verklaring kan:

2. Welke gegevens voor welke doeleinden
Spotonline.nl vraagt bezoekers van de website om toestemming voor het gebruik van bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld een emailadres, en voor het plaatsen van bepaalde cookies.

Spotonline vraagt klanten om adresgegevens. Spotonline vraagt niet meer gegevens van bezoekers of klanten dan nodig voor de hieronder vermelde doeleinden. Spotonline deelt geen persoons-gegevens met derden tenzij dat nodig is voor de levering van diensten (denk daarbij aan het doorgeven van gegevens om betaling via ideal mogelijk te maken of aan bezorgdiensten) of als Spotonline daartoe wettelijk verplicht is. De gegeven toestemming kan altijd weer worden ingetrokken.

Spotonline kan persoonsgegevens van bezoekers en klanten voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het sturen van één of meerdere e-mails, bijvoorbeeld om inloggegevens door te geven of om (incidenteel) een product, tip of handigheid waarvan Spotonline.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker onder de aandacht brengen;
  • Het verwerken van bestellingen van klanten;
  • Het sturen van één of meerdere e-mails die betrekking hebben op bestellingen, bijvoorbeeld een e-mail met inloggegevens zodat klanten zelf de status van de bestellingen kunnen volgen;

3. Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen, waaronder in bepaalde gevallen persoonsgegevens. Spotonline gebruikt functionele cookies, standaard-analytische cookies en niet-functionele cookies.

Functionele cookies zijn bedoeld om de website van Spotonline goed te laten werken en standaard-analytische cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Voor het plaatsen van functionele cookies en standaard-analytische cookies is geen toestemming van de bezoeker vereist.

Spotonline maakt ook gebruik van niet-functionele cookies die bepaalde voorkeuren van de bezoeker registreren, waardoor Spotonline.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst kan zijn, daarvoor moet wel toestemming aan de bezoeker worden gevraagd. Voor het plaatsen van deze cookies vraagt Spotonline vooraf toestemming.

Bezoekers kunnen ook zelf bepalen hoe zij met cookies in het algemeen willen omgaan, door de browser zo in te stellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen via diezelfde browser altijd van een computer worden verwijderd.

4. Passend beveiligd en niet langer bewaard dan nodig

Spotonline heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Persoonsgegevens van bezoekers en klanten worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en de toegang daartoe is afgeschermd, alleen daartoe geautoriseerde personen hebben toegang.

Spotonline bewaart persoonsgegevens van klanten en bezoekers niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen zolang nodig is om de gevraagde diensten te leveren, tenzij gegevens wettelijk verplicht langer moeten worden bewaard. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.spotonline.nl worden geanonimiseerd. Deze gegevens zijn niet meer te herleiden naar een persoon en worden voor statistische doeleinden bewaard.

5. Persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen

Bezoekers en klanten van Spotonline hebben te allen tijde de mogelijkheid om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Spotonline kan vragen om  identificatie door middel van een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs (waarop BSN en pasfoto zijn afgeschermd).

6. Klachten

Bezoekers en klanten met een klacht over de verwerking van persoonsgegevens kunnen contact opnemen met Spotonline, zie 1. Als Spotonline de klachten niet naar tevredenheid heeft opgelost bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Spotonline.nl behoud zich het recht voor de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen. De gewijzigde Privacy Policy wordt op de website geplaatst, met vermelding van wijziging. Dit is versie 5/2018.