SPOT ICT behaalt ISO 9001-certificaat

ISO 9001

SPOT ICT behaalt ISO 9001-certificaat

 ‘Wij dragen kwaliteit hoog in het vaandel’, of ‘Kwaliteit staat bij ons voorop’. Met zulke uitgeholde slogans ga je de concurrentie niet verslaan. Beschouw je kwaliteit namelijk als bijzaak, dan kun je je deuren beter vandaag nog sluiten. ‘Kwaliteit en méér’ is helemaal leuk. Wat is dat ‘méér’ dan? Gratis koffie? Een knuffel van de directeur? De hamvraag is: hoe ‘bewijs’ je op voorhand dat jij goede kwaliteit levert? Dat kan met een ISO 9001-certificaat. En die heeft SPOT ICT onlangs behaald.    

Verwachtingen van klanten

Trouwe lezers van onze blogs kunnen zich wellicht herinneren dat wij eerder dit jaar ook al het ISO 27001-certificaat in ontvangst konden nemen. Waar het bij ISO 27001 vooral gaat om veiligheid, staat bij ISO 9001 de generieke kwaliteit centraal. Kwaliteit heeft veel, zo niet alles, te maken met de verwachtingen van de klant ten aanzien van een product of dienst. Als bedrijf is het zaak om die verwachtingen te vertalen naar concrete doelstellingen en daar vervolgens beleid op te formuleren. Met andere woorden: hoe gaan we de gestelde doelstellingen concreet realiseren? Dit kan eigenlijk niet zonder deugdelijke procedures en protocollen.

Maximale responstijd

Een goed voorbeeld is de afhandeling van storingen (de welbekende ‘tickets’). Daar hebben we intern een prioritering aan gehangen en per prioriteitsniveau (1,2 of 3) een maximale responstijd vastgelegd. Het is immers nogal een verschil of een klant een printerstoring heeft of dat de complete serveromgeving down gaat. Dat is middels een prioritering ook goed aan klanten uit te leggen. Alle acties die per storing worden genomen, worden automatisch geregistreerd, of gelogd. Die logs vormen een belangrijk controlepunt bij audits door de certificeerder. Het registreren van ondernomen acties is bovendien goed voor de transparantie binnen het bedrijf.

Transparantie

Zo werken alle afdelingen bij SPOT ICT, dus ook bijvoorbeeld de mensen van Techniek, met hetzelfde CRM-systeem. Zo is voor iedereen op elk moment inzichtelijk wat de exacte status bij een klant, lead of prospect is. Het draait uiteindelijk allemaal om klanttevredenheid. Die meten we periodiek per klant middels een tevredenheidsonderzoek. Bij projecten doen we dat standaard. Mocht u trouwens opmerkingen hebben over de kwaliteit van deze of andere blogs, dan kunt u ook die kwijt via mail@spotonline.nl